SSF

Plagáty

Ukážky z grafického dizajnu, plagátovej tvorby vytvárané pre projekty s rôznym zameraním.