pozvanka

Panel Story

2013 / vizuál výstavy pre Galériu Mesta Bratislavy
Výstavný projekt Panel Story sa zameriava na reflexiu priestoru panelákového sídliska, teda priestoru definovaného
idea(l)mi modernistickej architektúry a jej prejavov v súčasnom vizuálnom umení.
Geometrické línie tvoria panelák s prienikom farieb. Kým z vonkajšieho pohľadu panelové stavby pôsobia anonymne,
úlohou každého priestoru je obývať ho - individualizovať. Práve tu sa nachádza skrytý priestor pre originalitu.