vstupenka

Vstúpte prosím!

2013 / vizuál výstavy pre Turčiansku galériu v Martine
Výstavný projekt Vstúpte prosím (!) sa zameriava na diela, ktoré implicitne a explicitne reflektujú svet umenia.
Koncept katalógu, fotografie a grafické spracovanie tvoria sieť rôzne vystavujúcich autorov. Minimalizmus, čisté línie
a tvarová jednoduchosť. Otvorený priestor pre verejnosť.